Michid *SUVD*

Negen Narnii Dor Hamtdaa

Ǻâëºãºº (áàðàà á¿òýýãäõ¿¿í)

Òà óíø Áè çºâëèé

Бичлэгийн тоо : 1 | Дэлгэцэнд : 1-1

Äèæèòàë àóäèî òîãëóóëàã÷ àâàõààð øèéäñýí áîë äàðààõ çºâëºãººã àíõààðíà óó?

2007-09-09 12:59:51

1. õýðâýý òîâ÷íóóä íü ìàø æèæèã ººð íýã òîãëóóëàã÷ûã áîäâîë áàðàã ÿëãàãäàõã¿é áîë ò¿¿íèéã òàâèàä äàõèí ýðãýí òîéðíîî àæèãëàñàí íü äýýð.

 

Нийтэлсэн : *Suvd* | Уншсан (93) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | </